Distriktsordförandesamling

En samling av delande och lärande

Minst en gång varje år samlar förbundet alla distriktsordförande och vice på Distriktsordförandesamling, förkortat DO-samling, för att dela erfarenheter och samtala om vad som händer i respektive distrikt. Träffarna är också en fortbildning för ordförandena och en möjlighet att samtala kring aktuella frågor för Svenska Kyrkans Unga.

Mer information
Arrangemangs- och utbildningssamordnare MariaHammarström; e-post maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se, telefon 018-640 645