De Ungas Kyrkomöte 2017

Vi påverkar Svenska kyrkan

De Ungas Kyrkomöte är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, vad barn och unga tycker om några av de frågor som de beslutar om när de samlas varje höst i Uppsala. På De Ungas Kyrkomöte träffas deltagare (utsedda av Svenska Kyrkans Ungas distrikt) och diskuterar och skriver motionssvar till motioner som har kommit in till kyrkomötet.

Sedan 2016 följs De Ungas Kyrkomöte också upp med ett Forum, där deltagare från De Ungas Kyrkomöte möter kyrkomötesledamöter för att ta samtalet vidare.

2017 kommer De Ungas Kyrkomöte äga rum den 30 september–1 oktober. Forumet är den 2 oktober.

De Ungas Kyrkomöte kommer att vara på kyrkokansliet i Uppsala (Sysslomansgatan 4), golvlogi kommer att vara på Fyrislundsskolan. Forumet är på Uppsala Konsert och Kongress.

Sista anmälningsdag är den 3 september och här anmäler du dig!

Om du behöver hjälp att slippa skolan på måndagen finns ett intyg du kan använda.