De Ungas Kyrkomöte 2018

Vi påverkar Svenska kyrkan!

De Ungas Kyrkomöte är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, vad barn och unga tycker om några av de frågor som de beslutar om när de samlas varje höst i Uppsala. På De Ungas Kyrkomöte träffas deltagare (utsedda av Svenska Kyrkans Ungas distrikt) och diskuterar och skriver motionssvar till motioner som har kommit in till kyrkomötet.

Påverkar kyrkomötet

Fem representanter från varje distrikt i Svenska Kyrkans Unga funderar tillsammans över frågor som rör Svenska kyrkans nutid och framtid genom att gå igenom kyrkomötets motioner. De Ungas Kyrkomöte är med andra ord ingen remissinstans till kyrkomötet men många av våra synpunkter påverkar faktiskt hur kyrkomötesledamöterna resonerar. För Svenska Kyrkans Ungas del är De Ungas Kyrkomöte i första hand en mötesplats där medlemmar från norr till söder möts, stöter och blöter viktiga frågor och tränar oss i att förstå hur Svenska kyrkan styrs på nationell nivå.

Årets De Ungas Kyrkomöte

Nu är det snart dags för årets De Ungas Kyrkomöte. Under två intensiva dagar, den 29–30 september, kommer vi att diskutera 15–18 av kyrkomötets motioner för att sedan tillsammans formulera ett svar till varje motion. Under måndagen träffar De Ungas Kyrkomöte sedan representanter för kyrkomötet i ett forum för att presentera våra funderingar kring de motioner vi valt ut och tillsammans diskutera årets tema. Arrangemanget är som vanligt i Uppsala.

Anmälan

Här hittar du anmälan till De Ungas Kyrkomöte (som öppnar den 23 maj och sista anmälningsdag är den 31 augusti).