Riksårsmötet 2018

Påverka Svenska Kyrkans Unga!

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas ombud från alla 13 distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året. År 2018 äger Riksårsmötet rum på Q-poolen i Hässleholm, Lunds distrikt, 2–5 augusti.

Projektgrupp

En projektgrupp för Riksårsmötet tillsätts under hösten 2017. Om du är intresserad av att vara med i en arbetsgrupp för Riksårsmötet, eller komma och jobba som volontär i Hässleholm, hör av dig till Maria Hammarström på förbundskansliet!

Handlingar

Här fylls det på med handlingar allt eftersom de blir klara.
Verksamhetsberättelse 2017

Frågor?
Kontakta utbildnings- och arrangemangssamordnare Maria Hammarström på mejl maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se eller telefon 018-640 645.