Riksårsmötet 2017

Påverka Svenska Kyrkans Unga!

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas ombud från alla 13 distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året. År 2017 var årsmötet på Nolaskolan i Örnsköldsvik, Härnösands distrikt, den 3–6 augusti.

Handlingar
Här hittar du handlingarna.

Hur gick det?
Här hittar du alla beslut och bra länkar (till bland annat RÅM-TV) för att kunna se vad som hände under mötet.

Projektgrupp
I projektgruppen för Riksårsmötet 2017 ingick Jocke Lundgren och Albin Nordlund från Härnösands distrikt, Nils Jernqvist från Lunds distrikt, Artemis Lumarker från förbundsstyrelsen och Maria Hammarström, förbundskansliet.

Frågor?
Kontakta utbildnings- och arrangemangssamordnare
Maria Hammarström på mejl
maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se
eller telefon 018-640 645.