Riksårsmötet 2017

Påverka Svenska Kyrkans Unga!

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas ombud från alla 13 distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året. År 2017 håller vi vårt årsmöte på Nolaskolan i Örnsköldsvik, Härnösands distrikt, den 3–6 augusti.

Vill du åka som ombud till Riksårsmötet 2017? Då ska du börja med att gå på din lokalavdelnings årsmöte i början av 2017. Där väljer ni ombud som ska åka till distriktsårsmötet och föra lokalavdelningens talan där. Bland de som är på plats på distriktsårsmötet väljs sedan ombud som ska representera distriktet på Riksårsmötet.

Riksårsmötet börjar cirka klockan 15.00 med incheckning och sedan middag på torsdagen. Årsmötesskolorna börjar cirka klockan 17.30 och årsmötesförhandlingarna cirka klockan 19.00. Golvlogi ingår i mötesavgiften på 1 100 kronor, och erbjuds också i klassrum i Nolaskolan.

Mandatfördelning
Här hittar du hur många ombud och ersättare respektive distrikt får skicka. För att åka som ombud eller ersättare ska du vara 0–30 år, medlem 2017 och medlem i lokalavdelning i det distrikt du representerar. Du ska också ha varit medlem i en aktiv lokalavdelning 2016. (Aktiv = lokalavdelning som medlemsrapporterat fem medlemmar, två kontaktpersoner, registeransvarig och verksamhet.)

Boende och resor
Här kan du läsa om boende- och resealternativ till Riksårsmötet.

Karta
Här hittar du en karta till de aktuella lokalerna i Örnsköldsvik.

Handlingar
Här hittar du handlingarna.

Projektgrupp
I projektgruppen för Riksårsmötet 2017 ingår Jocke Lundgren och Albin Nordlund från Härnösands distrikt, Nils Jernqvist från Lunds distrikt, Artemis Lumarker från förbundsstyrelsen och Maria Hammarström, förbundskansliet.

Frågor?
Kontakta utbildnings- och arrangemangssamordnare
Maria Hammarström på mejl
maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se
eller telefon 018-640 645.