Kalender

  • Förbundsstyrelsen sammanträder

    Den här dagen har Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse  konstituerande möte efter Riksårsmötet. Har du punkter eller åsikter om vad styrelsen borde diskutera och ta beslut om, kontakta Svenska Kyrkans Ungas förbundsordförande Amanda Carlshamre på 018-640 646 eller amanda.carlshamre@svenskakyrkan.se.