Kalender

  • Förbundsstyrelsen sammanträder

    Dagarna 31 juli-1 augusti har Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse möte, där de tar beslut om Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och ekonomi. Har du punkter eller åsikter om vad styrelsen borde diskutera och ta beslut om, kontakta Svenska Kyrkans Ungas förbundsordförande Amanda Carlshamre på 018-640 646 elleramanda.carlshamre@svenskakyrkan.se.