Kalender

  • Riksårsmötet 2017

    Den 3–6 augusti håller Svenska Kyrkans Unga Riksårsmötet 2017, vårt högsta beslutande organ, i Örnsköldsvik, Härnösands distrikt.