Bli en Changemaker

Foto: Josefin Casteryd

För en rättvis värld

Ageravolontärer är unga vuxna från 18 år och uppåt som agerar lokalt för global rättvisa. Genom aktion, information, livsstilsarbete och insamling jobbar vi för en mer rättvis värld. Ageravolontärerna är Changemakers! Kom med du också!

Vad gör en Ageravolontär?

Efter du har gått grundutbildningen (läs mer om den nedan) finns det varje år fortbildningshelger där Ageravolontärer möts för att fördjupas, inspireras, planera och mysa. Varje år finns möjligheten att åka med och besöka partnerorganisationer i utvecklingsländer, till exempel Etiopien eller Colombia. Ageravolontärer har också deltagit på FN:s klimattoppmöte!

Varje Ageravolontär tillhör en regional Agera-grupp som ofta får förfrågningar om att hålla workshops eller delta på lokala evenemang, och Agera-grupperna tar egna initiativ till att hitta på saker som till exempel skramla på stan, ha en klädbytardag, ordna en konsert, samarbete med en lokal organisation eller demonstrationer på stan. Vill du komma i kontakt med en Agera-grupp, skriv ett mejl till agera@svenskakyrkan.se.

Hur blir jag en Ageravolontär?

För att bli en Ageravolontär måste du gå en grundutbildning där du får en introduktion till alla de delar som Svenska kyrkans internationella arbete jobbar med, och inblick i några av de metoder som används för förändringsarbete. Anställda från olika avdelningar på Svenska kyrkans internationella arbete håller i workshops om bistånd, policyarbete, insamling, humanitärt stöd och politisk påverkan.

Det finns också andra sätt att vara en Changemaker. Läs mer om Changemakers här.

Tidigare Ageravolontärerna heter nu Changemakers
Foto: Josefin Casteryd

Nästa utbildningstillfälle

Det är utbildningshelg med både grundutbildning och fortbildning den 21-23 september. Allt under helgen är gratis – resa, boende, mat och utbildningsmaterial! Anmäl dig här.