Godhet har makt

Vår diakonala satsning 2017-2019

Det är mer påtagligt nu än någonsin att det finns människor i vår omgivning och i vår värld som far illa. Behoven är stora bland de som är särskilt utsatta. Detta sker samtidigt som en majoritet av invånarna i det här landet lever i överflöd. Svenska Kyrkans Unga känner en oro över utvecklingen och vill bidra till att sprida mer ljus i världen. Som kristna är det vår plikt att hjälpa människor som har det svårt.

Svenska Kyrkans Unga vill därför under tre år medverka i och uppmärksamma diakonalt arbete. För att verka i hela Guds skapelse bedriver Svenska Kyrkans Unga satsningen Godhet har makt över ondskan mellan 1 januari 2017 och 31 december 2019. Satsningen ska bidra till att göra människors liv mer meningsfulla genom diakonalt arbete lokalt, regionalt och nationellt.

Godhet har makt över ondskan är ett projekt som Riksårsmötet 2016 har beslutat om, efter en proposition från förbundsstyrelsen. Här kan du läsa ursprungspropositionen.

Hur gör jag ett initiativ?

Idén till Godhet har makt över ondskan kom från ett initiativ som genomfördes i Lunds distrikt där Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift valde att tillsammans samla in skor till våra nyanlända vänner. Detta blev ett så bra resultat att vi började ställa oss frågan om det inte går att göra i hela organisationen.

För att göra ett initiativ krävs faktiskt inte särskilt mycket. Det enda som krävs, förutom själva handlingen, är att det dokumenteras i en kortare text och bild och läggs upp på sociala medier under #projektgodhet. Det kommer alltså vara samma principer som under julkampanjen 2016 och #5för5. Projektgruppen kommer därifrån att samordna dessa initiativ och sprida dem för fullt i projektets sociala mediekanaler.

Med hjälp av #projektgodhet peppar vi varandra och sprider våra goda initiativ till andra. Allt för att göra världen Gud satt oss att förvalta, lite bättre.

Vad krävs då av ett initiativ? Ett initiativ kan till exempel vara att lokalavdelningen startar en insamling, eventuell överbliven mat skänks vidare till annan hjälporganisation eller ett besök till det lokala demenshemmet. Inga initiativ är för små, inga är för stora. Även det som är bra, kan bli ännu bättre. Det viktiga är att vi sprider det fantastiska som görs och inspirerar varandra till goda initiativ för andra som behöver det.

Du når projektgruppen på godhet@svenskakyrkansunga.se.

Du kan följa projektet på Facebook och Instagram. Du kan också följa och använda #projektgodhet.