Rikskollekt

Vi påverkar kyrkan!

År 2017 får Svenska Kyrkans Unga rikskollekt fyra gånger (5 februari, 26 mars, 14 maj, 10 december). Den 5 februari och den 10 december går alla insamlade kollekter i hela Svenska kyrkan till Svenska Kyrkans Unga. Den 26 mars delar vi med Sveriges Kyrkosångsförbund, den 14 maj med Salt – barn och unga i EFS. Kollekten är en viktig inkomst, men också ett bra tillfälle att sprida kunskap om organisationen. Låt kollekten bli ett tillfälle att berätta mer om Svenska Kyrkans Unga i församlingen. Delta i gudstjänsten, bjud på fika, berätta om att Svenska Kyrkans Unga finns och vad till exempel er lokalavdelning gör!

Årets kollektkampanj lyfter Martin Luther, eftersom det i år är reformationsår. Vi firar att det var 500 år sedan Luther skrev sina teser som också ledde till den lutherska kyrka som Svenska Kyrkans Unga är en del av idag. På årets tre första kollektaffischer lyfts Svenska Kyrkans Ungas teser, som visar på hur organisationen påverkar kyrkan idag.

Du kan sprida din tes, vad du vill förändra eller förnya med kyrkan, och dela den med oss under #mintes på Facebook, Twitter och Instagram.

Vill du swisha en gåva? Gör det till nummer 123 389 36 58. Ange ”Gåva”.

Kyndelsmässodagen 5 februari

Affisch 5 februari

Kollektcirkulär 5 februari

Jungfru Marie bebådelsedag 26 mars

Affisch 26 mars

Kollektcirkulär 26 mars 

Femte söndagen i påsktiden 14 maj

Affisch 14 maj

Kollektcirkulär 14 maj