96 sidor om kristen tro

Ett grundläggande material om kristen tro

Boken ”96 sidor om kristen tro” är ett grundläggande material om kristen tro, fördelat på tio teman på 96 sidor. Materialet är riktat till konfirmandledare i åldern 17-20 som utbildningsbok, eller ska kunna användas tillsammans med gymnasiekonfirmander, eller som presentbok till unga ledare.

Till boken hör en ledarhandledning som ligger här nedanför i pdf-format för nedladdning. Handledningen innehåller värderingsövningar, samtalsfrågor och tips till de tio olika kapitlen.

De olika kapitlen är: Gud, Jesus, Ondska, Död och uppståndelse, Nattvarden, Dopet, Synd, Bönen, Bibeln, Att vara kristen. Varje kapitel inleds med en kort skönlitterär text om en klass på klassresa, sedan följer en teologisk text som handlar om temat, och till slut en kort text med rubriken Jag som teolog, där du som läsare inbjuds att reflektera över vad detta betyder för dig!

Så här skriver vi i inledningen:

”96 sidor om kristen tro? Kristen tro innehåller hur många sidor som helst. Men för dig som är nyfiken och snabbt vill få en introduktion om vad kristen tro egentligen handlar om kanske det här är precis vad du behöver? Eller om du kanske har konfirmerats men känner att du inte hann tänka färdigt kring det där med vad tro är, då vill den här boken hjälpa dig ett steg till.

Varje kapitel börjar med en text om unga människor som gör en resa – kanske finns det något i den berättelsen som du kan känna igen dig i och något som hjälper dig in i temat. Sedan följer en teologisk text, en text som vill förklara något som är viktigt i kristen tro. Och till sist kommer rubriken ”Jag som teolog”, där får du själv fundera över hur du vill tolka och vad du kan göra av detta utifrån din egen erfarenhet.

För dig som vill använda boken i en grupp finns en studiehandledning att ladda ned på www.svenskakyrkansunga.se www.sensus.se eller www.verbum.se Där hittar du fler frågor, övningar och förslag kring hur man kan gå vidare tillsammans.

Allt får inte plats på 96 sidor. Men några teman som inte fått egna kapitel har vi istället vävt in som trådar genom hela boken. Vi som skrivit har vår tillhörighet i Svenska kyrkan och det speglas också i våra texter. Nu är det du som måste pröva det vi skrivit mot din egen verklighet.”

Ett gratis provexemplar skickas ut till församlingar och distrikt i slutet av november med medlemstidningen Troligt, och boken kan sedan köpas från Verbum förlag, www.verbumforlag.se

Om du har frågor får du gärna höra av dig till Maria Hammarström, teologisk samordnare på förbundskansliet, tel: 018-640 645!

Ledarhandledning kan laddas ned här! ledarhandledning_96sidor_om_kristentro