Diktinspiration

 Yta och djup

Att mejsla bort det ytliga,
skära djupt i det mjuka.
Nå ner till den hårda veden,
stammen,grunden.
det är min längtan.

Tingen stänger.
Tingen vittrar sönder.
Den tanke jag försöker fånga
blir ett irrbloss.
Ett sprakande tomtebloss.

Och sedan mörker …

Vem är jag? Vem är du?
Mask vid mask i tjocka lager.
Närhet gör ont.
Avstånd skrämmer.

Var är Gud?

 

Publiceras med vänligt tillstånd av upphovsrättsinnehavaren.

Vill du skicka in en egen dikt till hemsidan? Maila den med dina kontaktuppgifter till: 

 helena.hahr.kamienski@svenskakyrkan.se