Starta lokalavdelning

Hur startar vi en lokalavdelning?

Det finns många anledningar att starta en lokalavdelning i Svenska Kyrkans Unga. Här är ett par av dem:

– Ge barn och ungdomar ansvar att själva kunna påverka sin plats och verksamhet i Svenska kyrkan.

– Svenska Kyrkans Unga arbetar för att bevaka barn och ungdomars intressen i Svenska kyrkan.

Om du vill starta en lokalavdelning, kontakta Medlemshandläggaren för mer information, tel 018-640 642. Då kommer du att få det startpaket som behövs för att komma igång. Här nedan hittar du delar av det material som finns i vårt startpaket.

Starta lokalavdelning (pdf)

Ansökan om inträde i Svenska Kyrkans Unga (pdf)

Förbundets stadgar antagna efter Riksårsmötet 2017 och förslag till stadgar för lokalavdelningar

Förslag till protokoll för konstituerande möte, lokalavdelning med styrelse och ekonomi (word)

Förslag till protokoll för konstituerande möte, lokalavdelning med styrelse utan ekonomi (word)

Förslag till protokoll för konstituerande möte, lokalavdelning utan styrelse (word)