Arbetsgrupper

Nationella arbetsgrupper med särskilt fokus

Svenska Kyrkans Unga har fyra nationella arbetsgrupperna. De har skapats av antingen Stora årsmötet eller förbundsstyrelsen, och får sitt uppdrag från förbundsstyrelsen. Varje arbetsgrupp har en kontaktperson i förbundsstyrelsen och en representant från kanslipersonalen. För närvarande finns det fyra nationella arbetsgrupper, samt en arbetsgrupp för kursledning av Rutbildningarna som du kan läsa mer om här.

Ladda ner arbetsgruppsfolder för utskrift.

Ladda ner arbetsgruppsfolder för elektroniskt bruk (pdf).

Läs mer om varje arbetsgrupp och hur det går till när arbetsgruppen söker nya medlemmar i spalten till vänster.