Policydokument

Svenska Kyrkans Ungas policys

Policydokumenten finns till för säkerhetsställa att Svenska Kyrkans Ungas syfte finns med i allt vi gör. De är fastställda av förbundsstyrelsen och tillämpas av riksförbundet. Distrikt rekommenderas att anta dem.

Drogpolicy

Resepolicy (Reseräkning för utlägg)

Etik- och miljöpolicy

Upphandlingspolicy, samt tips på hur man kan Implementera upphandlingspolicyn.

Gudstjänstpolicy

Tillgänglighets- och inkluderingspolicy.

Kommunikationspolicy

Utgiftspolicy

Valberedningspolicy

Svenska Kyrkans Unga har också tagit fram ett Mervärdesdokument, som innehåller våra mjuka värden och berättelser från medlemmar om vad Svenska Kyrkans Unga betyder för dem. Tanken är att medlemmar, förtroendevalda och anställda ska kunna använda dokumentet för informationsspridning och rekrytering av medlemmar och lokalavdelningar.