Policydokument

Svenska Kyrkans Ungas policys

Policydokumenten finns till för säkerhetsställa att Svenska Kyrkans Ungas syfte finns med i allt vi gör. De är fastställda av förbundsstyrelsen och tillämpas av riksförbundet. Distrikt rekommenderas att anta dem.

Drogpolicy

Resepolicy (Reseräkning för utlägg)

Etik- och miljöpolicy

Upphandlingspolicy, samt tips på hur man kan Implementera upphandlingspolicyn.

Gudstjänstpolicy

Tillgänglighets- och inkluderingspolicy.

Kommunikationspolicy

Utgiftspolicy

Valberedningspolicy