Stadgar

Föreningens regelverk

Stadgar är varje förenings egna regelverk.

Stadgarna för riksförbundet Svenska Kyrkans Unga hittar du här. (antagna 2015)

Varje lokalavdelning och distrikt är fri att skriva sina egna stadgar (undantagen de tre första paragraferna som är samma för organisationens alla delar). På Extra årsmötet i Solna 2004 bestämdes att de tre första paragraferna ska vara gemensamma för hela Svenska Kyrkans Unga, i lokalavdelning, distrikt och riksförbund. Det är paragraferna som handlar om vårt SYFTE, hur ORGANISATIONEN ser ut och vilka former för MEDLEMSKAP vi har.

För lokalavdelningen går det också bra att anta det förslag till normalstadgar som du hittar nedan. För lokalavdelningar och distrikt som behöver hjälp och inspiration inför uppdateringar går det bra att ta hjälp av Demokratigruppen, som du når på demokrati@svenskakyrkansunga.se

Vid Stora årsmötet i Uppsala 2013 beslutades att ändra paragraf 3 i stadgarna. Ändringen kommer av en proposition från förbundsstyrelsen att ändra rutinerna kring lokalavdelningarnas bildande. Detta innebär att alla lokalavdelningar och distrikt inför sina årsmöten 2014 behövde skriva en proposition angående ändring av paragraf 3 i enlighet med Stora årsmötets beslut. Kort sagt:

Meningen ”Lokalavdelningen beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning.” ändras tillLokalavdelning beviljas inträde i rörelsen av förbundsstyrelsen. Ansökan ska vara skriftlig och får gärna innehålla ett yttrande från distriktsstyrelsen och kyrkorådet. Detta yttrande kan inte hindra bildandet av en lokalavdelning.”

Har din lokalavdelning inte ändrat era stadgar? Skriv i så fall en proposition eller motion till ert lokalavdelningsårsmöte 2016 istället!

Har din lokalavdelning antagit stadgeförändringen med enkel majoritet på ert årsmöte 2015? Glöm inte att ta samma beslut en gång till på 2016 års årsmöte.

Alla lokalavdelningar som har antagit stadgarna får gärna visa det genom att lägga upp dem under fliken ”Organisationsfil” på Medlemssidorna. Hur gör jag det?  Läs mer i manualen för Medlemssidorna.

Nedan kan du ladda hem stadgarna genom att klicka på respektive länk.

Lokalavdelning

Förslag till normalstadgar

Kommentarer till förslag på normalstadgar

Distrikt
Kontakta respektive distrikt för aktuell version av deras stadgar.