De Ungas Kyrkomöte 2015

Motionssvar från unga till kyrkomötet

2015 arrangerades De Ungas Kyrkomöte i Borås den 5 augusti. Varje distrikt i Svenska Kyrkans Unga, samt Salt – barn och unga i EFS, var inbjudna att nominera och anmäla fem representanter.

Läs mer om tidigare De Ungas Kyrkomöte här.

Här är de motionssvar som De Ungas Kyrkomöte skrev den 5 augusti (med tillhörande motioner)!

Motionssvar DUK 2015.

Dessa kommer att delas ut på Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötets första session den 22–25 september i Uppsala, på Uppsala Konsert & Kongress.

När kyrkomötet är kan du följa det på livestreaming här.