De Ungas Kyrkomöte 2016

Unga röster ger svar på kyrkomötesmotioner

Den 24-25 september samlades ett 50-tal unga inom Svenska kyrkan för att läsa igenom 22 stycken motioner till kyrkomötet och skriva svar på dem ur ett ungdomsperspektiv. Måndagen den 26 september mötte dessa unga motionssvarsskrivare ledamöter från kyrkomötet för att diskutera motionssvaren.

KYRKOMÖTET 2016

Här är alla beslut som fattades under kyrkomötet 2016.

FRÅGOR OM DE UNGAS KYRKOMÖTE?

Kontakta teologiska samordnare Helena Hahr Kamienski på helena.hahr.kamienski@svenskakyrkan.se eller förbundsordförande Amanda Carlshamre på amanda.carlshamre@svenskakyrkan.se