Riksårsmötet 2018

Påverka Svenska Kyrkans Unga!

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas ombud från alla 13 distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året.
År 2018 var årsmötet på Q-poolen i Hässleholm, Lunds distrikt, den 2–5 augusti.

Handlingar
Här hittar du handlingarna.

Hur gick det?
Här hittar du alla beslut och bra länkar (till bland annat RÅM-TV) för att kunna se vad som hände under mötet.

Protokoll
Det justerade protokollet från Riksårsmötet kan du läsa här: Årsmötesprotokollet 2018.

Upphittade saker
Tappade du bort något under RÅM18? Här finner du en lista över upphittade saker från arrangemanget.

Frågor?
Kontakta utbildnings- och arrangemangssamordnare
Maria Hammarström på mejl
maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se
eller telefon 018-640 645.