Hur gick det?

Alla beslut från Riksårsmötet hittar du här!

Här kan du läsa om vilka beslut som togs under Riksårsmötet 2018.

Missa inte årets avsnitt av RÅM-TV som rapporterade under arrangemangets gång.

Här kan du också se livestreamen från plenum.

Torsdag 2 augusti

Fredag 3 augusti

Lördag 4 augusti, förmiddag

Lördag 4 augusti, eftermiddag

Lördag 4 augusti, kväll

Söndag 5 augusti

Beslut från mötet

Styrelsen gavs ansvarsfrihet.

Proposition

Proposition 2018:1 Verksamhetsinriktning 2019 bifölls.

Proposition 2018:2 Rambudget 2019 och preliminär rambudget 2020 togs med ändringar att 200 000 kr i intäkter ska tas bort från posten Demokrati, mötesplatser, medlemsstöd samt att 200 000 kr i kostnader ska tas bort från posten Kommunikation.

Proposition 2018:3 Stödmedlemskapsavgift 2019 bifölls.

Proposition 2018:4 Mål för insamlingar på nationella arrangemang bifölls.

Proposition 2018:5 Uttalande om barnkonsekvensanalys bifölls.

Motioner

Motion 2018:1 Våga vara stolt över stödmedlemmarna! där togs ett yrkande från utskottet med ändring från år 2019 till 2020 och istället för om vi kan till hur.

Motion 2018:2 Motion gällande gemensam satsning för Musikhjälpen 2019 avslogs.

Motion 2018:3 Representation för framtiden avslogs och istället bifölls yrkandet att ge Förbundsstyrelsen i uppdrag att utreda hur vi på bästa sätt motverkar rasism och nazism och annan diskriminering i organisationen, bland förtroendevalda särskilt.

Motion 2018:4 En jämställd styrelse –  en jämställd kyrka! avslogs.

Motion 2018:5 Förmöte till Riksårsmöte avslogs.

Motion 2018:6 Angående förbättrade resevillkor till Riksårsmötet, beslut att avslå motionens att-sats och att förbundet istället ska erbjuda deltagare med långa resor möjlighet till logi natten innan RÅM.

Motion 2018:7 Motion angående datum för Riksårsmötet avslogs.

 

Personval

Val till förbundsstyrelsen

Jakob Schwarz, Uppsala

Torsten Thorvaldsson, Växjö

 

2 år:

Léa Nyman, Karlstad

Amanda Andersson, Lund

Elias Ytterbrink, Göteborg

Tova Lövgren, Luleå

Oskar Skäremo, Strängnäs

Emmelie Ankarschiöld, Uppsala

 

1 år:

Helmina Särdqvist, Skara

Aron Nygren, Luleå

Veronica Pålsson, Skara

Anna Frost, Västerås

Tobias Jonsson, Stockholm

 

Val av valberedning

Lina Östman, Lund – sammankallade

 

2 år:

Jesper Tillgren, Västerås

Daniel Andersson, Västerås

 

1 år:

Nicole Ridegård

Mikael Bengtsson, Luleå

 

Val av räkenskapsrevisorer

Karin Francois (auktoriserad)

Johan Berkman

 

Ersättare:

Mattias Eklöf (auktoriserad)

Amanda Carlshamre

 

Val av sakrevisorer

Anneli Persson

Jon Falk

 

Ersättare:

Sara Hansen

Markus Brunkvist