Riksårsmötet 2016

Historiens första Riksårsmöte

Den 11–14 augusti hölls Svenska Kyrkans Ungas Riksårsmöte 2016 på Sjöviks folkhögskola. Ombud från förbundets alla distrikt tog beslut om verksamhetsinriktning, budget och andra propositioner och motioner.

Ett gäng deltagare sitter i ring utanför Rksårsmötet 2016s högkvarter på Sjöviks folkhögskola.

PROTOKOLLET

Det justerade protokollet från årsmötet kan du läsa här. (PDF dyker upp i ny flik)

RÅM-TV och RÅM-PODDEN

Här kan du se videoklipp och lyssna på poddar med vad som hände under årsmötesdagarna.

HANDLINGAR

Här är samtliga handlingar till Riksårsmötet 2016.

  1. Förbundsstyrelsens propositioner.
  2. Motioner interpellationer och svar
  3. Reviderat rambudgetförslag 2017-2018
  4. Ärende från Stora årsmötet 2015 – om hur representationen till Riksårsmötet ska se ut framöver, läs mer om bakgrunden till ärendet i dokumentet.
  5. Verksamhetsberättelse 2015 
  6. Att-satslista 2015 – Komplettering till verksamhetsberättelsen, vad har mer hänt sen Stora årsmötet 2015?
  7. Övriga handlingar – innehåller bland annat förslag till sammanträdesordning, ärendefördelning, ordlista, sakrevisionsberättelse och stadgar.
  8. Ekonomiska handlingar – Innehåller ekonomihandlingar för verksamhetsåret 2015 och kommenterad årsredovisning med förklaringar.
  9. Valberedningens förslag – Valberedningens förslag till ordförande och sekreterare till plenum, utskotten, förbundsstyrelsen och räkenskapsrevisorer. Uppdaterat 2016-08-09.

MANTADFÖRDELNING

Här är en lista över hur många mandat varje distrikt hade till Riksårsmötet 2016. Ett (1) mandat motsvarar ett (1) ombud, alltså deltagare med rösträtt. Här kan du ladda ner en pdf där du kan se mer ingående vilka siffror mandatfördelningen grundar sig på.

Uppsala distrikt: 12

Linköpings distrikt: 12

Skara distrikt: 14

Strängnäs distrikt: 7

Västerås distrikt: 13

Växjö distrikt: 8

Lunds distrikt: 17

Göteborgs distrikt: 12

Karlstad distrikt: 9

Härnösands distrikt: 11

Luleå distrikt: 8

Visby distrikt: 5

Stockholms distrikt: 19

ÖVRIGA DOKUMENT 

Här kan du läsa protokollet från Stora årsmötet 2015.

Vill du läsa Svenska Kyrkans Ungas stadgar? Klicka här.