De Ungas Kyrkomöte, DUK19

Barn och ungas röst i kyrkomötet

De Ungas Kyrkomöte, DUK, är ett sätt att berätta för Svenska kyrkans högsta beslutande organ, kyrkomötet, vad barn och unga tycker om några av de frågor som kyrkomötet ska besluta om.

Motionssvar

Under två intensiva dagar, den 28-29 september 2019, diskuterades flera av kyrkomötets motioner. Här är resultatet: 17 motionssvar (med tillhörande motioner).

Är du intresserad av hur beslut fattas i Svenska kyrkan? Kolla här!

Skrivelse från kyrkostyrelsen

Som bakgrund till årets tematiska kyrkomöte så har kyrkostyrelsen även inkommit med en skrivelse om hur de tänker kring undervisning. Ett dokument som ger många intressanta perspektiv på vad just årets tema kan innebära. Ladda ner skrivelsen här.

Svenska Kyrkans Ungas förbundsordförande Jakob Schwarz har skrivit en kommentar på skrivelsen som kan läsas här.

Konsensus – en överenskommelse

De Ungas Kyrkomöte använder konsensusmetoder för beslut, ett sätt att bestämma som bland annat används i Kyrkornas världsråd. Tanken med det är att allas åsikter ska få komma fram. Detta testades för första gången på De Ungas Kyrkomöte 2018 och många tyckte att det fungerade bra, så vi ser fram emot att lära oss mer om hur metoderna bäst kan fungera i Svenska Kyrkans Unga. Hur det går till går vi igenom på plats.

Kostnad

Distriktet står för resan för sina deltagare medan förbundet ordnar mat och golvlogi (fredag-måndag).

Avanmälan

Avanmälan kan göras genom att mejla till kerstin.fagerlind@svenskakyrkan.se till och med den 20 september utan kostnad: om det inte kommer någon bekräftelse på avanmälan, kontakta förbundskansliet, annars gäller inte avanmälan. Vid avanmälan efter den 20 september faktureras en avgift för utebliven närvaro (en så kallad no showavgift) till distriktet på 400 kr om inte läkarintyg inkommer till förbundskansliet senast en månad efter arrangemanget, den 30 oktober.

Påverkan

Det är roligt att berätta att det arbete som vi gör vid De Ungas Kyrkomöte verkligen spelar roll! Flera gånger under kyrkomötet används våra motionssvar i debatten och alla utskott i kyrkomötet tar del av de motionssvar som vi skriver. Det är ett sätt för oss att kliva rakt in i besluten!

Påverka i sociala medier!

Vi kan alla vara med och påverka kyrkomötet i sociala medier kring de frågor vi tycker är viktiga. Under de veckor när kyrkomötet träffas så är det många ledamöter som använder Twitter. Samtidigt är det många i Svenska Kyrkans Unga som finns på Instagram, var med och påverka!

Taggar du kan använda:
#DUK19   #kyrkomötet   #svenskakyrkan   #svenskakyrkansunga

Frågor? Kontakta Kerstin Fagerlind, e-post: kerstin.fagerlind@svenskakyrkan.se eller telefon 018-640 653.