Beslut i samband med coronaviruset

Svenska Kyrkans Unga har fattat beslutet att uppmana distrikt och lokalavdelningar att ställa in alla läger den närmaste månaden, med anledning av coronaviruset. På läger är det omöjligt att undvika fysisk närkontakt och risken finns att behöva sätta ett läger i karantän om det visar sig att någon på lägret är smittad.

Detta beslut gäller i dagsläget inte distriktsårsmötena. Dessa är nödvändiga att genomföra av flera anledningar. Däremot är det viktigt att förhålla sig till de givna rekommendationerna från myndigheter och Svenska kyrkan nationellt. Exempelvis bör det inte planeras några aktiviteter på distriktsårsmötena som förutsätter fysisk närkontakt.

Har du varit utomlands i coronadrabbade områden rekommenderar vi starkt (oavsett förkylningssymptom) att man stannar hemma.

Läs mer kring Coronaviruset här