Riksårsmötet 2018

Påverka Svenska Kyrkans Unga!

Riksårsmötet är Svenska Kyrkans Ungas högsta beslutande organ. Där samlas valda ombud från alla 13 distrikt och tar beslut om verksamhet och budget för det kommande året. År 2018 äger Riksårsmötet rum på Q-poolen i Hässleholm, Lunds distrikt, den 2–5 augusti. Incheckningen öppnar klockan 13–15 torsdag den 2 augusti och mötet avslutas med lunch söndag den 5 augusti.

Hässleholm kommun har drygt 50 000 invånare, är den största till ytan i Skåne och kanske mest känd som knutpunkt för järnvägen. Svenska kyrkan i Hässleholm hälsar oss också välkomna till Hässleholms församling!

Bild:mapio.net

Mandatfördelning

Här är mandatfördelningen som säger hur många ombud och ersättare respektive distrikt får skicka till Riksårsmötet 2018. Det är stadgarna som reglerar mandatfördelningen och antalet ombud baseras på antalet aktiva lokalavdelningar i distriktet 2017. För att bli vald till ombud och ersättare behöver du vara medlem 2018 (0-30 år) och medlem i en lokalavdelning i det distrikt som du representerar. Ombud och ersättare väljs på distriktsårsmötet. Det går också att åka som observatör, i mån av plats.

Volontärer

En volontär finns på plats under årsmötet och hjälper till med olika uppgifter för att deltagarna ska trivas och årsmötet fungera enkelt och smidigt. Det kan vara uppgifter som att sälja varor i caféet, flytta möbler, städa, servera mat, vara nattvakt, visa vägen till lokaler och andra praktiska göromål. Självklart får du mat och resa betald som ett tack och kommer ha tid att umgås med vänner du har på plats samt den fantastiska möjligheten att möta nya. Låter det intressant? Anmäl ditt intresse på den här länken.

Anmälan

Nu är anmälan stängd, sista anmälningsdag var 31 maj. Bekräftelsebrev skickas ut till den 18 juni med uppgifterna i din anmälan, läs igenom och kontrollera att allt stämmer.

Avanmälan

Möjlighet att avanmäla sig utan kostnad finns fram till 30 juni. Efter den 30 juni tas full deltagaravgift ut, om du inte skickat in sjuktintyg senast 5 september.  Mejla din avanmälan till unga@svenskakyrkansunga.se Om du inte fått svar inom en vecka, kontakta förbundskansliet tel: 018-640 640.

Våra arrangemang är mötesplatser där vi vill att alla deltagare ska må bra. Därför har vi ett antal policys – regler – som gäller för våra arrangemang. Du hittar en länk till våra policydokument här

Handlingar

Här hittar du alla handlingar.

Karta och preliminärt ramschema

Här hittar du en karta över Hässleholm och de lokaler där vi håller till. Det preliminära ramschemat för mötet hittar du här

Frågor?

Kontakta utbildnings- och arrangemangssamordnare Maria Hammarström på mejl maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se eller telefon 018-640 645.

Tack till

Hässleholm Miljö AB som sponsrar vårt arrangemang med sopsorteringskärl.

Hässleholm Miljö AB:s logga

Furumossens Gårdsmejeri som sponsrar vårt arrangemang med mjölk och yoghurt.

Furumossens Gårdsmejeris logga med kossa på och texten "på kors vis"