Rikshelgen

Inspirerande utbildningshelg

Rikshelgen är en helg för dig som sitter med i en distriktsstyrelse, arbetar med Svenska Kyrkans Unga i ett av våra distrikt eller är riksaktiv på annat sätt, till exempel i en nationell arbetsgrupp. Helgen innehåller utbildning, inspiration och delande och rikshelgen 2019 är ett arrangemang i samverkan med Sigtuna folkhögskola. På lördagen erbjuds också en valberedningsutbildning i samarbete med Sensus studieförbund dit varje distrikt har inbjudits att skicka två representanter från sin valberedning.

2019 äger arrangemanget rum från fredag kväll den 18 oktober till söndag lunch den 20 oktober på Rättviks stiftsgård i Rättvik.

Mer information

Kontakta Maria Hammarström, arrangemangs- och utbildningsansvarig, på maria.c.hammarstrom@svenskakyrkan.se eller på telefon 018-640 645.