Välkommen på inspirationsträff!

Välkommen på inspirationsträff!

För dig som är ledare för barn och unga i Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan.

Under fyra vardagsförmiddagar, en gång i månaden från december till mars, bjuder vi in till digitala inspirationsträffar. Syftet med träffarna är att utbyta erfarenheter av att driva verksamhet för barn och unga i pandemitider. Vi som håller i träffarna är anställda på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli och jobbar dagligen med frågor som rör barn och ungas föreningsliv. Anmälan sker till varje tillfälle och du väljer själv om du vill vara med på en eller flera träffar.

Välkommen att inspireras tillsammans!

 

Tisdag 16 mars kl: 10:00-12:00

Tema: Framtidsblick- hur orkar vi?

Det är ungefär ett år sedan pandemistart i Sverige. Många trodde att vi skulle vara pandemifria till hösten men nu står vi här ett år senare och lever fortfarande under restriktioner. Arbetsplatser har digitaliserat sin verksamhet och många arrangemang ställs in och den stora frågan lyder: hur orkar vi lite till? Hur blickar vi framåt? Under inspirationsträffarnas sista träff pratar vi framtid, hur ska vi orka ”hålla i och hålla ut”? Vi talar om digital trötthet och skärmtrötthet, delar med oss av erfarenheter och kunskaper vi fått under året. Vi tänker framtidsvision, medlemsvård och lokalavdelningsvård, hur startar vi igen när vi kan? Välkomna att diskutera tillsammans!

 

Anmälan görs senast den 12 mars till rebecca.lundberg@svenskakyrkan.se