Välkommen på inspirationsträff!

Välkommen på inspirationsträff!

För dig som är ledare för barn och unga i Svenska Kyrkans Unga och Svenska kyrkan.

Under fyra vardagsförmiddagar, en gång i månaden från december till mars, bjuder vi in till digitala inspirationsträffar. Syftet med träffarna är att utbyta erfarenheter av att driva verksamhet för barn och unga i pandemitider. Vi som håller i träffarna är anställda på Svenska Kyrkans Ungas förbundskansli och jobbar dagligen med frågor som rör barn och ungas föreningsliv. Anmälan sker till varje tillfälle och du väljer själv om du vill vara med på en eller flera träffar.

Välkommen att inspireras tillsammans!

Januari

Tisdagen den 19 januari kl 10.00-12.00.

Tema: Det här gjorde vi bra under 2020!

”Nytt år, nya utmaningar” är ett talesätt som vi slänger oss med i början av varje nytt år, men vad har det för betydelse för oss nu när vi går in 2021? Vad tar ni med er från 2020 när det kommer till verksamhet och goda tips på vilka metoder som fungerat i er lokalavdelning/församling? Vad gjorde ni som blev så bra att ni bara måste dela med er till andra? Hur gjorde ni för att hålla verksamheten igång och ungdomsarbetet flytande? Behöver du tips på hur du kan utveckla er verksamhet kan du delta för att få inspiration!

Anmälan görs senast den 14 januari till rebecca.lundberg@svenskakyrkan.se

Boka också kommande datum i kalendern: tisdagen den 16 februari samt tisdagen den 16 mars. Även då är tiden kl 10-12.