Kalender

  • Förbundsstyrelsen sammanträder

    Den 11 augusti har Svenska Kyrkans Ungas nyvalda förbundsstyrelse sitt konstituerande möte det vill säga det första mötet efter Riksårsmötet 2019.