Kalender

  • Förbundsstyrelsen sammanträder

    Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse har konstituerande möte. Har du punkter eller åsikter om vad styrelsen borde diskutera och ta beslut om, kontakta Svenska Kyrkans Ungas förbundsordförande Jakob Schwarz på 018-640 646 eller jakob.schwarz@svenskakyrkan.se.