Kalender

  • Förbundsstyrelsen sammanträder

    Den här helgen har Svenska Kyrkans Ungas förbundsstyrelse möte, där de tar beslut om Svenska Kyrkans Ungas verksamhet och ekonomi. Har du punkter eller åsikter om vad styrelsen borde diskutera och ta beslut om, kontakta Svenska Kyrkans Ungas förbundsordförande Jakob Schwarz på 018-640 646 eller jakob.schwarz@svenskakyrkan.se.