Kalender

  • ”Här och nu!”-dagen

    Första lördagen i september är Svenska Kyrkans Ungas dag. Den 5 september går vi ut på gator och torg för att tala om vilka vi är och för att rekrytera nya medlemmar. Vad som händer är helt upp till dig och din lokalavdelning. Har ni frågor om dagen, eller en idé om vad en kul aktivitet är som andra lokalavdelningar kan göra, kontakta medlemshandläggare Maria Ekstedt på maria.ekstedt@svenskakyrkan.se eller 018-640 642.