Kalender

  • Kyrkomötet session 1

    Den 1–4 oktober hålls Kyrkomötet, session 1, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, på Uppsala Konsert & Kongress.