Kalender

  • Kyrkomötet session 2

    18–20 november hålls Kyrkomötet, session 2, Svenska kyrkans högsta beslutande organ, på Uppsala Konsert & Kongress.