Kalender

  • Riksårsmötet 2020

    Den 6–9 augusti håller Svenska Kyrkans Unga Riksårsmötet 2020, vårt högsta beslutande organ, i Umeå, Luleå distrikt.