Kalender

  • Rikskollekt

    På Jungfru Marie bebådelsedag får Svenska Kyrkans Unga rikskollekt tillsammans med Sveriges Kyrkosångsförbund. Det betyder att all kollekt som tas upp i alla församlingar i hela landet delar vi mellan våra organisationer. Läs mer om våra kollektkampanjer på här.