Kalender

  • Rikskollekt

    Femte söndagen i påsktiden får Svenska Kyrkans Unga rikskollekt tillsammans med SALT – Barn och unga i EFS. Det betyder att all kollekt som tas upp i alla församlingar i hela landet delar vi mellan våra organisationer. Läs mer om våra kollektkampanjer på här.