Kalender

  • Utbildningshelg för Agera

    Den 14–16 februari hålls grundutbildning och fortbildning för Svenska Kyrkans Ungas Ageravolontärer i Uppsala. På grundutbildningen får du en introduktion till vad Svenska Kyrkans Unga och Act Svenska kyrkan jobbar med och får veta dina möjligheter att göra världen bättre som en changemaker. Utbildningen är gratis. Läs mer här.