Maria Ekstedt

Jag ansvarar för medlemsåret och jobbar praktiskt med framför allt rekrytering, förnyelse och uppdatering. Frågor kring medlemskap hamnar hos mig, som byte av lokalavdelning och registrering av medlemmar utan personnummer, men även frågor om medlemsförsäkring, stadgar och årsmöten. Jag utbildar de nyanställda i distrikten som ska jobba med Svenska Kyrkans Unga och är även en av dem som håller i konsulentsamlingarna.

Kontakta mig gärna om du har frågor kring detta.

E-post: maria.ekstedt@svenskakyrkansunga.se

Telefon: 018-640 642

 

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.