Oskar Skäremo

Jag vikarierar för Robin Nord under höst/vinter 2021 och kommer ta över hans arbetsuppgifter denna perioden.

Jag har ansvar för det teologiska innehållet i förbundets arbete och kommunikation samt representerar förbundet i olika samarbeten med andra organisationer, projekt och nätverk.

Jag besöker också kyrkliga utbildningsinstitutioner för att informera om Svenska Kyrkans Unga och teologiska frågor. Jag är också kansliets representant i arbetsgruppen för kristen tro och identitet.

Kontakta mig om du har frågor gällande teologiskt innehåll eller arbetet i arbetsgruppen tro och identitiet.

E-post: oskar.skaremo@svenskakyrkansunga.se

Telefon: 018-640 658

Mobil: 0730–54 47 28

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.