Stefan Cederlöf

Mina huvudsakliga uppgifter är att bokföra, betala fakturor, se till att personalen får sin lön samt arbeta med budget, bokslut och årsredovisning. Jag rapporterar också löpande under året till förbundsstyrelsen hur ekonomin ser ut. Jag ansvarar också för att ansöka om olika stöd och bidrag, till exempel statsbidrag.

E-post: stefan.cederlof@svenskakyrkansunga.se

Telefon: 018-640 643

Mobil: 070-666 16 49

 

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.