Tova Mårtensson

Jag är ordförande för förbundsstyrelsen och ansvarar för bland annat att representera Svenska Kyrkans Unga i olika sammanhang som till exempel i media, i samband med ett arrangemang eller i ett samarbete med andra organisationer.

Kontakta mig för frågor gällande styrelsearbete, media eller press.

E-post: tova.martensson@svenskakyrkansunga.se

Telefon: 018 – 640 646

Mobil: 0722-012 014

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.