Barnkonsekvensanalysutbildning november

Barnkonsekvensanalysutbildningen är den 13 november. Sista anmälningsdatumet är den 20 oktober.
Svenska Kyrkans Unga tycker att det är viktigt att barn och unga själva får ge sina erfarenheter och önskemål till församlingens/pastoratets verksamhet. Läs mer här.

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.