Sista anmälningsdag till Barnkonsekvensanalysutbildning november

Svenska Kyrkans Unga tycker att det är viktigt att barn och unga själva får ge sina erfarenheter och önskemål till församlingens/pastoratets verksamhet. BKA-utbildningen hålls av Svenska Kyrkans Unga och tanken är att församlingen/pastoratet ska utse en grupp som består av barn (10-18 år) och vuxna (anställda och/eller förtroendevalda) som går utbildningen tillsammans.

Läs mer här

Medlemssidorna

Vårt digitala medlemssystem

Här har alla medlemmar en egen sida där de kan hålla kontakten med andra medlemmar, anmäla sig till arrangemang, med mera. På Medlemssidorna kan lokalavdelningen presentera sig och sina aktiviteter, varje distrikt har en egen sida och förbundet också.

Kom igång

Bli medlem i Svenska Kyrkans Unga

Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som vill upptäcka och dela kristen tro.