Andakt

Foto: Magnus Aronson

Ta en stund för att tänka

Ordet andakt har sitt ursprung i tyskans andenken det vill säga att tänka på något.

Här finns material för dig som vill tänka, be, sjunga och vara nära Gud, ensam eller i grupp. Här hittar du fortsättningen på andakterna som skickas ut med Delande och det finns andakter som vänder sig till olika grupper. Allt material är framtaget av den teologiska samordnaren för Svenska Kyrkans Unga.

Frågor? Mejla joakim.r.johansson@svenskakyrkan.se, vik. teologisk samordnare.