Etisk konsumtion

Vad är rättvis handel?

Visst är det schyst att kunna köpa matvaror som kommer från en helt annan del av världen? Tänk vad trist det skulle vara om det inte längre gick att handla choklad eller apelsiner i mataffären! Vi har mycket att tacka världshandeln för. Vad vi kanske inte brukar tänka på är hur våra konsumtionsmönster påverkar människorna i de länder som tillverkar de där exotiska produkterna vi gillar att köpa i affären.
Världshandeln innebär att världens länder öppnar sig för omvärlden och att det sker ett utbyte av varor, tjänster, kapital, teknik och människor över hela världen. I bästa fall kan detta ge mer välstånd åt alla – men dessvärre ser vi hittills även många negativa effekter. Ofta kommer människor i kläm – särskilt i utvecklingsländerna där många eftertraktade råvaror finns. Mot bakgrund av hur världshandeln har utvecklats har en stor rörelse för Rättvis handel och etisk konsumtion vuxit fram. Det grundläggande syftet är att främja handel där människan och lokalsamhällets utveckling sätts i centrum för att fattigdom och social utslagning ska kunna undvikas.

Vad är Rättvis handel?

”Rättvis handel är ett handelssamarbete, baserat på dialog, öppenhet och respekt som verkar för en rättvisare världshandel. Det bidrar till hållbar utveckling genom att erbjuda bättre handelsvillkor och garantera rättigheter för marginaliserade producenter och arbetare – framförallt i Syd. Organisationer för rättvis handel med stöd av konsumenter aktivt engagerade i att stödja producenter, att öka medvetenheten och kampanjarbete för förändringar i de regler och den praxis som den konventionella internationella handeln”. Denna definition för vad Rättvis handel innebär antogs 2001 av de stora organisationerna för rättvis handel och har senare även erkänts av Europaparlamentet, och Europeiska kommissionen.

Vad kan jag göra?

Som konsumenter kan vi se till att varorna vi köper är producerade på sätt som tar hänsyn till både människor och miljö, till exempel genom att välja Fairtrademärkta varor i butiken. Vi kan också ställa krav på politiker och företag, till exempel genom uppmana företag att se till att deras produkter tillverkas under schyssta förhållanden. På nätverkets rättvis handels hemsida kan du lära dig mer om rättvis handel och få tips på hur du kan engagera dig. Det finns stora möjligheter att påverka!