Material om Martin Luther

Foto: Magnus Aronson/Ikon

En bok och kortlek om Martin Luther

Den 31 oktober 2016–31 oktober 2017 firade vi Reformationsåret i Svenska kyrkan och Svenska Kyrkans Unga. Det är 500 år sedan Martin Luther skrev sina 95 teser och grundade den kyrka som vi är idag, den evangelisk-lutherska kyrkan. Luther trodde till exempel på att alla skulle kunna läsa Bibeln på sitt språk. Han trodde också att alla människor har en egen relation med Gud, som inte behöver gå genom en förmedlare/präst.

Inför och under Reformationsåret har Svenska Kyrkans Unga varit med och tagit fram två material, en bok och en kortlek.

Martin Luther - munken som förändrade världenBild på Lutherkortlekens fodral, med ett porträtt av Martin Luther

Martin Luther – Munken som förändrade världen

Svenska Kyrkans Unga har tillsammans med Verbum tagit fram den här boken. Här ställs frågor som: Vad betyder det att jag är lutheran? Vem var Martin Luther och hur påverkar hans tankar oss idag? Mikael Rapp och Hedvig Åström, båda under 30 år, har skrivit om att vara lutheran idag och att tillhöra en luthersk kyrka. Biskop Åke Bonnier har skrivit om de tio budorden, trosbekännelsen, Herrens bön, dopet och nattvarden. Förutom Luthers lilla katekes beskrivs också frågor om Gud, människan och skapelsen utifrån Luthers teologi och perspektiv.

Här kan du beställa boken.

Malin, 19 år, om boken: ”När jag skulle sätta mig med boken hade jag inte skyhöga förväntningar. Jag tänkte att detta var en bok som skulle passa både barn och unga och därför skulle vara lite simpel och väldigt förklarande och kanske även på ett partiskt sätt. Men oj så fel jag hade!

För att vara en sådan kort bok hann den få med alla delar jag hade kunnat önska. En fick lära känna Luther och vem han var och varför han tyckte som han gjorde. Boken berättar både om hans ”bra” sidor som gett oss den evangelisk-lutherska kyrka vi har idag, men vågar även berätta om hans sämre sidor. Den berättar om hans syn på judar och hans andra lite knasiga uttalanden, för att på minst sätt skönmåla det. Detta gjorde mig glad. Just att författarna även trycker på att det är viktigt att inte dölja en del av historien, bara för att den inte passar in i den bild som vi kanske vill ha av något. Boken fortsätter med att förklara begrepp, sakramenten och andra delar i den kristna tron och även hur Luther såg på dessa. På flera sidor finns även små rutor med allt möjligt som tankeställare om hur jag ställer mig till olika frågor, hur jag använder mig av bibeln, men även små påminnelser om Guds kärlek.
 
Allt som allt har denna lilla bok på sina korta 100 sidor, hunnit få mig att reflektera över de flesta sidorna av min tro, varför jag tror som jag gör och varför jag handlar som jag gör och även hjälpt mig hitta nya sidor av min tro. Boken förklarar olika delar av kristendomen på ett sätt som lämnar det öppet för läsaren att tänka och tro som en vill kring det. Och det är väl det som Luther sa. Att alla har rätt till sin egen tro och alla har en egen relation till Gud. Det tycker jag verkligen att den här boken lämnar öppet för, men med en liten push på vägen med hjälpande frågor för att hitta dit.”
 
Lutherkortlek
Svenska Kyrkans Ungas arbetsgrupp för tro och identitet har tagit fram Lutherkortleken, ett verktyg för bordssamtal om Luther och den kyrka vi har idag. Du kan beställa kortleken här.
Här hittar du också en handledning som kan användas tillsammans med kortleken, med metoder, fakta och reflektioner.