Andra söndagen i advent

Söndag 9 december firar vi Andra söndagen i advent och temat för dagen är ”Guds rike är nära”. I gudstjänsten läser vi varje söndag tre texter ur Bibeln, en ur Gamla testamentet, en ur Nya testamentets brevtexter och en ur evangelierna om Jesus Kristus i Nya testamentet.

Vi följer andra årgångens texter i år och evangelietexten är hämtad ur Matteusevangeliet kapitel 13, vers 31-34.

Evangelietext:

Jesus lät dem höra en annan liknelse: ”Himmelriket är som ett senapskorn som en man sår i sin åker. Det är det minsta av alla frön, men när det har växt upp är det större än alla örter och blir till ett träd, så att himlens fåglar kommer och bygger bo bland grenarna.”

Han använde också en annan liknelse: ”Himmelriket är som en surdeg som en kvinna arbetar in i tre mått mjöl; till slut blir alltsammans syrat.” Allt detta sade Jesus till folket i liknelser, och han talade enbart i liknelser till dem.

Kommentar:

Jesus använder ofta liknelser när han berättar om Gud för människor. Liknelser är bilder ur vardagen, sådant som alla känner till, som Jesus använder för att visa på något som är större. Här är poängen den överraskande skillnaden mellan det lilla kornet och det stora trädet som växer upp ur det, eller mellan den lilla jästen och den stora degmängden som den påverkar och jäser upp.

Det Jesus säger är att Gud arbetar på samma sätt: i det som är litet och knappt märks finns Guds kraft med, och till slut ger det resultat som alla kan se. Bara tanken på att det som började som en liten grupp människor i ett fattigt land vid Medelhavet idag har blivit miljarder kristna som är spridda över hela världen är väl ett tecken på att det stämmer?

Frågan är på vilka sätt Gud är med och arbetar i din och min verklighet? Finns det små tecken i våra liv och i vårt samhälle som vi missar? Ger vi upp för lätt – säger ”det går inte”, eller ”så kan man inte göra”? Dagens text är en uppmuntran. Gud finns med också i det lilla och omärkliga, och hans kraft kan ge resultat som vi har svårt att tänka oss. Guds rike är nära…

Att fundera över:

Fundera över vilka möjligheter som finns i ditt eget liv och runt omkring dig? Finns det små saker du missar? Finns det bra saker som du kan stödja? Finns det människor som vill hjälpa dig? Kan det vara Gud som vill arbeta genom er?

Kom och prata tro med oss på Twitter och Insta! @SvKUngaTro