Domsöndagen

Söndagen den 25 november firar vi Domsöndagen, kyrkoårets sista söndag och dagens tema är ”Kristi återkomst”.  I gudstjänsten läser vi varje söndag tre texter ur Bibeln, en ur Gamla testamentet, en ur Nya testamentets brevtexter och en ur evangelierna om Jesus Kristus i Nya testamentet.

Vi följer i år första årgångens bibeltexter. Episteltexten är hämtad från Petrus andra brev kapitel 3, vers 8 – 13.

Episteltext:

Men en sak får ni inte glömma, mina kära: för Herren är en dag som tusen år och tusen år som en dag. Det är inte så som många menar, att Herren är sen att uppfylla sitt löfte. Han dröjer för er skull, eftersom han inte vill att någon skall gå förlorad utan att alla skall få tid att omvända sig. Men Herrens dag kommer som en tjuv. Den dagen skall himlarna försvinna med dån, himlakropparna upplösas i eld och jorden och allt som människan gjort där förgås. När nu allt detta skall upplösas, då måste ni leva heligt och fromt på alla sätt medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst, dagen som får himlarna att upplösas i eld och himlakropparna att smälta i hetta. Men efter hans löfte väntar vi på nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor.

Kommentar:

Vad händer med oss när vi dör? Finns det någon sorts fortsättning när kroppen har slutat andas och hjärtat slutat slå? Eller blir vi bara jord igen, och cellerna som varit vår kropp fortsätter sitt kretslopp genom universum?

Ingen vet med säkerhet, för ingen har kommit tillbaka och berättat för oss. Men i Bibeln uttrycker de människor som mött Jesus sin tro på att döden inte är slutet: Jesus dog och uppstod till ett nytt sorts liv, och det ska vi som litar på honom också göra en gång. Den som dör får se!

I Bibeln står det också om vad som ska hända en gång när själva tiden tar slut, inte bara för oss personligen när vi ”går ur tiden”, dvs dör, utan för hela jorden. Jesus ska komma tillbaka en sista gång för att ställa allt till rätta igen. Gott och ont ska redas ut och dömas, den som gråter ska bli tröstad.

Många har haft sina teorier om när slutet närmar sig, man har läst i bibeln och i mystiska böcker som Nostradamus profetior, och lyssnat på olika självutnämnda profeter. Man pekar på krig och naturkatastrofer och sjukdomar och säger ”nu är det dags!”, men än har inte världen slutat existera eller Jesus blivit synlig för alla.

Vi vet inte när tiden är inne förrän vi står där: det enda Bibeln säger klart är att slutet kommer plötsligt och oväntat, ”som en tjuv om natten”.

Förr användes ofta de här berättelserna ur Bibeln för att skrämmas: om man inte gjorde som prästerna sade, så skulle man så småningom hamna i ett brinnande helvete! Men finns helvetet, och hur ser det ut? Var ligger det?

Lika litet som himlen är en stad med gator av guld så är helvetet en brinnande sjö: det är bilder som Bibelns författare använder för att måla upp det som ingen har sett. ”Det brinnande Gehenna” var i själva verket soptippen som pyrde ständigt i dalen nedanför Jerusalem, en bild för att bli bortkastad, oren och hamna utanför.

Jesus säger många gånger att vi har ett eget val: att följa honom eller att låta bli. Att välja det goda eller det onda. Och alla val har konsekvenser. Väljer vi gemenskap med Gud så får vi gemenskap med Gud. Vägrar vi att ha gemenskap med Gud så vill och kan inte Gud tvinga oss.

Precis som gemenskapen med Gud inte bara finns i himlen, utan börjar här, så börjar kanske helvetet också här, om helvetet är att inte ha gemenskap med Gud.

Det viktiga med Domsöndagen är inte att fundera på hur helvetet ser ut, eller vilka som kan tänkas hamna där: det viktiga är två helt andra saker.

1) Det finns rättvisa hos Gud. Den som är förtryckt och plågad och inte kan få rättvisa här på något annat sätt är garanterad rättvisa av Gud, som ser allt som händer och vet sanningen om oss. Hur domen än blir, så blir den rättvis för alla, och det är skönt att veta!

2) Än är inte domen här. Det finns fortfarande tid att välja det goda, att arbeta för rättvisa åt den som ingen har och att leva i gemenskap med Gud och allt levande. Det är vad du gör av ditt liv idag som räknas. Så ta vara på den här dagen.

Fundera vidare på:

Är idén om att Gud dömer något skrämmande eller något positivt för dig?  Hurdan tror du att Gud är? Finns det saker i världen som du skulle vilja att Gud dömde nu genast? Vad är det för skillnad mellan när Gud dömer och när vi själva gör det?

Domssöndagen avslutar kyrkornas Globala vecka.  Läs mer om Globala veckan och årets tema ”Vem får höras” och kolla vad som händer i veckan där just du bor! globalaveckan.se