Första söndagen i advent

20Söndag 2 december firar vi Första söndagen i advent, kyrkoårets första söndag, och temat för dagen är ”Ett nådens år”. I gudstjänsten läser vi varje söndag tre texter ur Bibeln, en ur Gamla testamentet, en ur Nya testamentets brevtexter och en ur evangelierna om Jesus Kristus i Nya testamentet.

Vi följer andra årgångens texter i det nya kyrkoåret och episteltexten är hämtad ur Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 20-22.

Episteltext:

Skriv till ängeln för församlingen i Laodikea: ”Se, jag står vid dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren skall jag gå in till honom och äta med honom och han med mig. Den som segrar skall jag låta sitta hos mig på min tron, liksom jag har segrat och sitter hos min fader på hans tron. Du som har öron, hör vad Anden säger till församlingarna!”

Kommentar:

Första advent är starten på tiden fram till jul, då många kommer till kyrkan för att uppleva mysig stämning, tända ljus, trumpeter och ”Hosianna, Davids son”. Kanske är det litet oväntat då med den här episteltexten? Det är ju inget julmys direkt. Men advent är en förberedelsetid till julen, och därför en på många sätt allvarlig tid. Innan Jesus kommer till oss på julen behöver vi förbereda oss och fundera över vilka vi är och hur vi vill leva.

Uppenbarelseboken, som den här texten är hämtad ur, skrevs i en svår tid för de kristna: den romerska kejsaren förföljde de kristna församlingarna och många fick dö för sin tro. Och kanske har även vi det svårt i vår tid? Både vi som bor trygga i Sverige, där vi kämpar med egna problem och prestationskrav, pressen från kompisar som inte tror, svårigheter i skolan eller med familjen, och den som i Mellanöstern, Afrika, Sydamerika eller Asien kämpar under förföljelse eller med hotet från aids, svält eller krig och konflikter.

Till alla oss profeterar Johannes också: Jesus vill komma in till oss där vi är, just som vi har det, och äta med oss, d.v.s. dela den mest grundläggande gemenskapen med oss. Och Jesus lovar oss att trots allt som ser mörkt ut så kommer vi i längden att vara med honom och dela det som han har vunnit i sin kamp mot det onda. Han tar inte bort det svåra ur våra liv, men han vill dela det med oss och hjälpa oss att härda ut och hitta vägar framåt.

Så öppna dörren och se efter vem som står utanför. Advent betyder ankomst. Jesus är alltid på väg hem till dig.

Att fundera över:

På vilket sätt kan du släppa in Jesus? Vad finns det i ditt liv som du kämpar med? Hur kan du dela ditt liv med Gud i advent?

Kom och prata tro med oss på Twitter och Insta! @SvKUngaTro