Fastlagssöndagen

Den sista söndagen innan fastan börjar, Fastlagssöndagen.  Temat för dagen är ”Kärlekens väg”. I gudstjänsten läser vi varje söndag tre texter ur Bibeln, en ur Gamla testamentet, en ur Nya testamentets brevtexter (epistlar) och en ur evangelierna om Jesus Kristus i Nya testamentet.

Betraktelsen följer första årgångens texter, episteltexten är hämtad ur Första Korinthierbrevet kapitel 13, vers 1-13.

Episteltexten:

Om jag talar både människors och änglars språk, men saknar kärlek, är jag bara ekande brons, en skrällande cymbal. Och om jag har profetisk gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen, och om jag har all tro så att jag kan flytta berg, men saknar kärlek, är jag ingenting.

Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål, men saknar kärlek, har jag ingenting vunnit.

Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk, den brusar inte upp, den vill ingen något ont.

Den finner inte glädje i orätten men gläds med sanningen. Allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den.

Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den skall förgå. Tungotalet, det skall tystna. Kunskapen, den skall förgå. Ty vår kunskap är begränsad, och den profetiska gåvan är begränsad. Men när det fullkomliga kommer skall det begränsade förgå.

När jag var barn talade jag som ett barn, förstod som ett barn och tänkte som ett barn. Men sedan jag blev vuxen har jag lagt bort det barnsliga.

Ännu ser vi en gåtfull spegelbild; då skall vi se ansikte mot ansikte. Ännu är min kunskap begränsad; då skall den bli fullständig som Guds kunskap om mig.

Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst av dem är kärleken.

Kommentar:

Paulus lovtal till kärleken är en av de mest kända texterna i Bibeln, och är en av de texter som föreslås att man läser till exempel på bröllop.

Samtidigt som den är väldigt vacker kan den kännas extremt krävande. Vem kan leva upp till allt det här? Om jag tänker på mina egna relationer med föräldrar, syskon, pojk/flickvänner och kompisar, hur ofta är det som jag är tålmodig och god, bär allt, hoppas allt, uthärdar allt?

Och är det ens en särskilt bra modell för hur man ska vara i en relation? Hur skulle världen se ut om alla misshandlade kvinnor bara lade sig platt för dem som slår dem och var tålmodiga och uthärdade? Eller om alla barn med kontrollerande eller våldsamma föräldrar bara lydde dem och hoppades att det skulle bli bättre?

I veckan är det passande nog Alla Hjärtans Dag . 2015 hade 50 nyanser av honom (50 Shades of Grey) premiär, en film baserad på en oerhört populär bok om en ung kvinna som inleder en relation med en rik man som har sadistiska böjelser och bara kan tänka sig en strikt reglerad relation med en kvinna som lyder honom helt och skriver på ett kontrakt, i en BDSM-relation. *)

Hon själv är inte alls intresserad av en sådan relation men har blivit förälskad i honom och nyfiken på hans liv och är villig att prova, för att se om de kan nå en kompromiss.

Boken har blivit utskälld både för att den inte skildrar hur verkliga BDSM-relationer fungerar och för att den uppmuntrar kvinnor att underordna sig män och acceptera kontroll och misshandel, samtidigt som den framställer det som en romantisk berättelse om kärlek. Är det något sådant här Paulus hade tänkt sig? Nej, knappast.

I verkliga relationer behöver man dialog och någon slags jämbördighet om det ska bli bra. En person kan inte bestämma allt och en person kan inte alltid underordna sig. Feministteologer  har påpekat att sådana här ”kärleksfulla” bibelställen har använts för att få kvinnor att lyda och uppoffra sig, men mer sällan män.

Och även om två parter skulle gå in i relationen med inställningen att vara ödmjuk och tålmodig mot den andra, beredd att uthärda allt, så skulle det knappast bli bra: man måste också berätta vad man själv vill och visa sanningen om vem man är om relationen ska växa och bli på allvar.

Men det Paulus pratar om är inte främst äktenskap eller kärleksrelationer utan det som Jesus visar på: en kärlek som är radikal och annorlunda, som är beredd att gå ett extra steg och ge mer än någon har rätt att förvänta sig. Inte en traditionell, romantisk kärlek, utan en beredskap att handla med sikte på den andres bästa, även om det kostar mig själv något.

Och det betyder minsann inte alltid att lägga sig platt eller underordna sig! Jesus utmanade människor och auktoriteter hela tiden, men han gjorde det, inte genom att ta till våld, utan med kärleksfullhet och sanning.

Kristnas uppgift är att ”speak truth to power” säger man ibland. Det betyder att lyfta impopulära sanningar inför dem som har makten, och ibland att tala för dem som inte har någon egen röst. Det är kärleksfullt men aldrig någonsin mesigt – och det är den kärleken vi är kallade till.

Hur gick det för paret i 50 Shades of Grey, då? Jo, när hon sagt definitivt nej till att bli slagen, och till slut fått honom att blotta den rädsla och inre smärta som han bar på sedan han blivit misshandlad och övergiven som barn, lyckades de till slut hitta en väg fram till en mer traditionell relation där båda delade på ansvaret och kontrollen. En saga där prinsessan befriade draken från den onda förtrollningen och han blev en prins? Ja, kanske.

Det var nog fortfarande inte vad Paulus tänkte på, men stämmer ändå bättre med avsikten i Kärlekens lov: att inte ge upp i första taget, våga gå vägar man aldrig har gått men också i sanningens namn sätta gränser för det som är destruktivt och ont.  För andras skull – och för sin egen.

*)Fotnot: (BDSM= Bondage, Dominans, Sadism, Masochism)

Att fundera vidare på:

Har du varit med om relationer där det känns som om det bara är den ena parten som ger något medan andra bara tar och tar? Har du varit med om relationer där någon vill bestämma allt?

Är det skönt att vara den som bestämmer allt eller är det bättre att slippa vara den som tar initiativet och bestämmer? Hur tänker du att en bra relation ska vara, mellan vänner, i familjen eller på jobbet/ i skolan/ i församlingen?

Hur visar man kärlek i vardagen? Hur visar man kärlek till andra än familj och vänner? Hur tänker du att man kan leva livet med Jesus som förebild?

Kom och prata tro med oss på Insta! @SvKUngaTro