Sexagesima / Reformationsdagen

Den andra söndagen i den s.k. ”förfastan”. Söndagen heter Sexagesima och temat är  ”Det levande ordet”. Man kallar också söndagen ”Ordets söndag”, på grund av att temat är Guds ord.

I gudstjänsten läser vi varje söndag tre texter ur Bibeln, en ur Gamla testamentet från tiden före Jesus, en ur Nya testamentets brevtexter och en ur evangelierna om Jesus Kristus i Nya testamentet.

Betraktelsen följer tredje årgångens texter. Episteltexten är hämtad ur Hebréerbrevet kapitel 4, vers 12-13.

Episteltexten:

Guds ord är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger så djupt att det skiljer själ och ande, led och märg och blottlägger hjärtats uppsåt och tankar.

Ingenting kan döljas för honom, allt skapat ligger naket och blottat för hans öga. Och inför honom är det vi skall avlägga räkenskap.

Kommentar:

Vad är Bibeln för en bok egentligen och varför är den så viktig? Vad betyder det att Bibeln kallas ”Guds ord”? Har Gud skrivit den?

Bibeln är en samling böcker, ett helt bibliotek, där de äldsta i Gamla testamentet går tillbaka på berättelser som förts vidare muntligt i generationer, kanske från så långt tillbaka som 1 500 år före vår tideräknings början.

Nya testamentet började på samma sätt, med muntliga berättelser om Jesus som memorerades, och så småningom skrevs ner. De äldsta böckerna i Nya testamentet skrevs antagligen ner på 50-talet efter Kristus.

Och så småningom, efter flera hundra års diskussioner, kom man överens om att samla dem i en samling som den kristna kyrkans heliga skrifter, Bibeln. Så vad betyder det för oss?

Bibeln kan kallas Guds ord av olika skäl, därför att Gud finns med där, berättelser om vem Gud är och vad Gud gör. Bibeln kan kallas Guds ord därför att människor har läst och känt sig berörda, personligen tilltalade av Gud och deras liv har förändrats av ett möte med Gud.

Bibeln kan kallas Guds ord, därför att där finns berättelsen om Jesus Kristus, Guds levande ord, Gud som blev människa och i handling gjorde Guds ord verkligt.

En del kristna menar att Bibeln är Guds ord för att Gud ligger bakom varje ord i Bibeln, men de flesta förstår att även om Guds Ande varit med under processen så har ändå resultatet blivit något som är både av Gud och människor. Vi tror i första hand på Gud, inte på Bibeln.

Många har ändå dåligt samvete för att de inte läser Bibeln. Eller vet inte om de kan kalla sig kristna för att de har svårt att tro på att allt som står i Bibeln verkligen har hänt just så.

Men det viktiga med Bibeln är mötet med Gud. Att jag lär känna den Gud som bryr sig så mycket om mig att Gud blivit människa, och söker kontakt igen och igen med mig, på många olika sätt.

Bibeln är ett sätt att lära känna Gud, ett viktigt sätt. Men det viktigaste är att du själv är intresserad av att lära känna Gud. Du är redan känd av en Gud som längtar efter dig.

Så börja med att be, med egna ord eller ta hjälp av andras. Och läs i evangelierna om Jesus och fundera över vem Gud är. Kanske kommer du också till slut att upptäcka att Guds ord kan möta dig, på ett levande sätt, antingen i Bibeln, i bönen, i mötet med andra människor eller i gemenskapen i kyrkan?

Fundera vidare på:

Hur tänker du kring Bibeln som ”Guds ord”? När och hur läser du Bibeln? När och hur hittar du tillfällen att be?

Vad hjälper dig att komma närmare Gud? Har du fått hjälp eller inspiration av en bibelberättelse? Har du någon att prata med om Gud, bön eller Bibeln?

Kom och prata tro med oss på Insta! @SvKUngaTro